SERVICE

ျပီးျပည့္စုံေစမည့္ဝန္ေဆာင္မႉမ်ား

PET ( ဘူးပုံစံငယ္ထုတ္လုပ္မႉ ) ႏွင့္ပုလင္းဖုံးထုတ္လုပ္ျခင္း

ဘူးပုံစံငယ္၊ပုလင္းဖုံးထုတ္လုပ္ေသာစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အျခားေသာဆက္စပ္သည့္မိုႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူသူစိတ္တိုင္းက်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပုလင္းမႈတ္ထုတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း

ပုလင္း႐ိုက္စက္စက္ပစၥည္းမ်ားသည္မို၊ပုလင္းစီျခင္း၊ Pre-form အတြက္လိုအပ္သည္မ်ားပံ့ပိုးျခင္း၊လႊဲေျပာင္းျခင္း၊အပူခ်ိန္ထိန္းညွိျခင္းႏွင့္အပူေပးျခင္းစသည့္စနစ္မ်ား ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ျပီးျပည့္စုံသည့္စက္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။

ထုပ္ပိုးမႈ

ပုလင္းေဆးျခင္း၊ေရျဖည့္ျခင္း၊အဖုံးပိတ္ျခင္း၊တံဆိတ္ကပ္ျခင္းႏွင့္ထုပ္ပိုးျခင္းတို႕ကိုအလုံးစုံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

FKT ၏ပုံရိပ

Excellent products and services

FKT ၏ပုံရိပ္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အဆက္မျပတ္ သုေတသန ျပဳမႈမ်ားႏွင့္အတူေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အတူသမိုင္းမွတ္တုိင္စုိက္ထူနုိ္င္ခဲ့ျပီးပလပ္စတစ္သြန္းထုတ္မႈ အႏုပညာတြင္ မိတ္ေဆြတုိ.၏ စိတ္ေက်နပ္မႈေပးစြမ္းေနသည့္အထူးထုတ္ကုန္မ်ားအျပင္၊၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္ အေျဖရေစမည့္ FKT သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိမိတ္ေဆြတုိ.အတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးစီစဥ္ေပးႏုိင္မႈ (TurnkeySolution) ကုိမိတ္ဆက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျပီးလူၾကီးမင္းတုိ.၏ ပစၥည္းမ်ားပုံေလာင္းျခင္း (Molding) (သုိ.)ပုံသြန္းျခင္း (Injection) မ်ားအျပင္ ပုလင္းမႈတ္စက္(Stretch Blow Molding Machine )မ်ားအတြက္ တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀ယူရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္ ။ေဖာ္ျပပါနည္းစဥ္မ်ားသည္ အရည္အတြက္ေျမာက္မ်ားစြာထုတ္လုပ္ရန္ လုိအပ္မည့္ ေသာက္ေရသန္.လုပ္ငန္း ၊ အခ်ိဳရည္ ၊ စားသုံးဆီ ၊ ေဆး၀ါး ထုတ္ကုန္ပုလင္းမ်ားအျပင္ အလွကုန္ပစၥည္းစသည္တုိ.တြင္ အသုံးခ်ႏုိင္ပါသည္။